קרקעות

הפקעת קרקע
קרקעות
פיצוי בגין הפקעת קרקע

הפקעת קרקע הפקעת קרקע הינה הליך משפטי  שמטרתה העברת שטח מבעלים פרטיים לרשות המדינה. החוק קובע כי הפקעה מותרת אך ורק למטרות ציבוריות כמו הקמת